środa, 27 września 2017

A busy mind can go berserk

The English language is so flexible that you can tell the same thing differently each time. You don't get bored even if you are furious - you can choose from many phrases depending on your mood or level of fury. I'm curious which one is your favourite :-)

Język angielski jest tak elestyczny, że możemy powiedzieć jedną rzecz na wiele sposobów. Nawet jeśli jesteśmy wściekli, nie musimy być w tym nudni. Możemy wybrać spośród wielu zwrotów w zależności od naszego nastroju lub poziomu zdenerwowania. Ciekawa jestem czy macie swój ulubiony zwrot :-) 
to hit the roof - wpadać w szał
When he saw his crashed car, he hit the roof.

to get furious - wściec się
People often get furious while stuck in traffic jams.

to see red - wściec się
My dad will see red if I come back home late.
to be enraged at somebody - być na kogoś wściekłym
I was enraged at myself when I failed such an easy exam. 

to fly into a rage - wpaść w szał
He flew into a rage when his flight was cancelled.

to go mad - wpaść w furię
She will go mad if you wake her up so early.
to drive somebody frantic - doprowadzać kogoś do szału
This noise drives me frantic.

to go berserk - wpaść w szał
He went berserk when I didn't give his money back on time.

be pissed off - być wkurzonym
I'm pissed off with your excuses.


jacket and bag - Zara
shirt - Mango %
jeans - Mohito %
heels and scarf - H&M

wtorek, 19 września 2017

You're always on my mind

Do any phrases with the words mind or head come to your mind? Do you ever lose your mind when you try to make up your mind? Can you tell off the top of your head what you have on your mind? Do you have a good head for changing your mind? I hope you don't lose your head and read on...

There won't be any translation this time because it sounds better in English ;-)


have sth on your mind - stale myśleć o czymś
He looks as if he's got someting on his mind.

off the top of your head - bez zastanowienia
When was Henryk Sienkiewicz born? I'm afraid I can't tell you off the top of my hand.

come to sb's mind - przyjść komuś na myśl
Nothing comes to my mind when you ask me how it feels to be a VIP.make up your mind - zdecydować się
He couldn't make up his mind where to go on holidays.

lose your mind - tracić zmysły, oszaleć
I have a feeling that somebody is following me. Am I losing my mind?

change your mind - zmienić zdanie
I decided to do a course in computing but then I changed my mind.
go to one's head - uderzyć do głowy
Matt Damon is a successful actor but fame has never gone to his head.

have a good head for sth - mieć głowę do czegoś
Tom is an excellent accountant - he's got a good head for figures and calculations.

lose your head - stracić głowę
Mark has lost his head for a young and pretty assistant and is having an affair.


blouse / coat / heels - H&M 
skirt - H&M (old collection)
bag - Zara 

piątek, 15 września 2017

Because I'm happy...

"Niestety, rozwijanie umiejętności osiągania szczęścia nie jest czymś,
czego uczymy się w szkole.
A przecież znane są pewne techniki...
Można mieć mnóstwo pieniędzy i być najnieszczęśliwszym człowiekiem świata,
albo przeciwnie - mieć ich mało, ale umieć cieszyć się każdą chwilą życia.
Zdolność przeżywania szczęścia można w sobie rozwijać, ćwiczyć ją dzień za dniem. Wystarczy przyjrzeć się swojemu systemowi wartości,
zrewidować podejście do życia i zdarzeń, jakie niesie."

"Twoje drugie życie zaczyna się, kiedy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno" Raphaelle Giordano

My idea of a happy life? Hmm, be content with what you've got and indifferent to other people's opinions. 
Live and let live! How about you? Are you happy?to be happy about something - cieszyć się z powodu czegoś
She's so happy about going on holidays.

to be happy for somebody - cieszyć się z sukcesu kogoś
Congratulations on your promotion. I'm so happy for you.

happy medium - złoty środek
We couldn't decide on the solution to the problem but finally we found a happy medium.to be happy doing something - robić coś z radością
She's very happy working with small children.

to be happy to do something - zrobić coś chętnie
I'll be happy to help you with the project.

happy-go-lucky - beztroski, niefrasobliwy
He's such a happy-go-lucky little boy.


by a happy coincidence - szczęśliwym zbiegiem okoliczności
By a happy coincidence, we were all on the same train.

to be as happy as Larry / a sandboy - cieszyć się jak dziecko
My husband was as happy as Larry when I gave him the latest computer game for his birthday.

happy hour - pora, kiedy w pubach alkohol sprzedawany jest po niższych cenach

blouse / bag / sunglasses - Zara
jeans - Mango %
boots - DeeZee

czwartek, 7 września 2017

Let's talk about love

Love can make you happier than you've ever been, 
sadder than you've ever been, angrier than you've ever been. 
It can elate you and deflate you almost at the same time.

 Let's talk about love ...
Love is blind - miłość jest ślepa

to be in love with somebody - być zakochanym w kimś
My brother is in love with the girl who lives next door.

to fall in love with somebody - zakochać się w kimś
I fell in love with my husband at first sight.
to do something for the love of it - robić coś dla przyjemności / bezinteresownie
She works as a volunteer in an animal shelter just for the love of it.

give love to somebody - pozdrowić kogoś
Give my love to your parents.

love - zero (in tennis)
He won two sets to love. (Wygrał dwa do zera w setach)
love - kochany / kochana (lovable person / animal)
She's such a love. (Ona jest taka kochana)

to make love / court to somebody - zalecać się do kogoś
He's making love to / court to his classmate.

love - kochanie (to spouse, child)
Don't cry, my love. (Nie płacz, kochanie)


coat - Zara (old collection)
blouse - Only (very old collection)
jeans - Mango %
shoes - Zara
bag - Mango 

sobota, 2 września 2017

Get down to business

Money makes the world go round as they say, so let money talk. Today I've prepared just
a few expressions because "money" is a never-ending story. Enjoy (learning).

Mówi się, że pieniądze sprawiają, że świat się kręci, więc pozwólmy, aby pieniądze przemówiły (dosłowne tłumaczenie). Dziś przygotowałam tylko kilka zwrotów, ponieważ "pieniądze" to temat rzeka. Miłego (uczenia się).


 
to get down to business - zabierać się do roboty
Let's get down to business, we don't have much time.

money talks - pieniądze otwierają wszystkie drzwi

to make a killing - zarobić kupę kasy
Jane gave up her job as a teacher and now she's making a killing in a corporation.
to run out of money - spłukać się, wydać wszystkie piniądze
They went on a luxurious holiday and ran out of money.

to spend money like water - trwonić pieniądze, szastać pieniędzmi
Although she doesn't earn much, she spends money like water.

to be made of money  - mieć forsy jak lodu
 My friend has his own company and is made of money.

breadwinner - żywiciel rodziny
He is the only breadwinner in his family.
to save up for - oszczędzać
I've been saving up for a trip to Japan.

to borrow - pożyczać (od kogoś) 
Can I borrow your car for a while?

to lend - pożyczać (komuś)
My brother lent me 50 dollars and I promised to give it back next week. 

rip-off - zdzierstwo
You paid 15 dollars for a box of matches? What a rip-off!dress - Zara
jacket - Stradivarius (old collection)
boots - DeeZee
leather bag - Stylownia Butik (old collection)