wtorek, 14 listopada 2017

I AM NOT AS GREEN AS YOU THINK I AM

Life is full of colours. We can see it clearly now, in autumn, when leaves change colours. For some people it is a depressing and infectious season, but for others - the most beautiful and amazing season of the year. It's all up to you what you choose!I'm not as green as you think I am - nie jestem tak naiwny, jak myslisz

have green fingers (GB) / have a green thumb (US) - mieć dobrą ręke do roślin 
Unfortunately, I don't have green fingers - most of my plants die.

be in the red - być na minusie, mieć saldo debetowe na koncie
My friend is a shopaholic and is often in the red.
be caught red-handed - zostać przyłapanym na gorącym uczynku
He denied stealing the money even if he was caught red-handed.

have the blues - mieć chandrę
I often have the blues because of such gloomy weather.

once in the blue moon - niezmiernie rzadko
She is my favourite relative but she visits us once in the blue moon.
be in the pink - tryskać zdrowiem, być w doskonalej formie
Although he doesn't do any sports and eat junk food, he is in the pink.

swear black was white - upierać się przy swoim wbrew rozsądkowi
Everybody knew he wasn't right but he kept swearing black was white.


 
blazer - Mango
dress / bow - Zara
bag - Mango (old collection)
boots - Anna Field (old collection)

sobota, 4 listopada 2017

Stressed, depressed but well-dressed


Hmm, are you stressed and depressed when you look at your salary slip every month? You probably have the feeling that even if you are highly skilled, committed, pull your weight and meet deadlines, it seems the boss doesn't review your performance positively so you can forget about a bonus. If there is nothing to lose, you can always pull a few strings (provided you have any), think on your feet and do freelance work or set up a company. The advantages seem to abound: you have flexible working hours, you work from home and the most important - job satisfaction. Whatever your job is, don't forget about a reasonable work-life balance.
a salary slip - pasek wynagrodzenia
be highly skilled - o wysokich umiejętnościach
be committed - zaangażowany, oddany
pull your weight - przyłożyć się
meet deadlines - dotrzymywać terminów


review sb's performance - ocenić wyniki czyjejś pracy
bonus - premia
pull a few strings - wykorzystać nieformalne kontakty (żeby coś załatwić)
think on your feet - podejmować szybkie decyzje
do freelance work - pracować jako wolny strzelec


set up a company - założyć firmę
flexible working hours - elastyczne godziny pracy
work from home - pracować zdalnie (z domu)
job satisfaction - zadowolenie z pracy
work-life balance - równowaga między życiem prywatnym a zawodowym

 coat and blouse - Zara
trousers - Zara (% old collection)
shoes - Renee
bag - Mango (old collection)

środa, 25 października 2017

It's a piece of cake

fall behind - mieć zaległości
I'm really stressed out when I fall behind with my work.

catch up on - nadrabiać (zaległości)
She has been ill and has to catch up on school work.

get down to work - zabierać się do pracy 
He sometimes finds it difficult to get down to work.


take in (information) - przyswajać (informacje)
It's sometimes difficult for students to take in infrmation in a lesson.

feel out of your depth - całkowicie się pogubić
Tom felt totally out of his depth in Maths and couldn't undestand the topic.

a piece of cake - łatwizna
This exam was a piece of cake.


burn the midnight oil - pracować do późna w nocy
Anna is a night owl and often burns the midnight oil.

know something inside out - znać coś na wylot
He is an expert and knows this subject inside out.

pass (an exam) with flying colours - zdać (egzamin) śpiewająco
It was the most difficult exam but she passed it with flying colours.
coat - Zara (old collection)
bag/boots/bow - Zara
blouse - Mango (old collection)
belt - H&M 

środa, 4 października 2017

There is no place like home!

It's true. Home is not only a place where I come back from work, eat and sleep but first of all the place where I feel safe, relax, look after the loved ones. It's my refuge where I can genuinely be myself. It can be the ugliest and most boring place to others but to me - it's the centre of my being.

To prawda. Dom jest nie tylko miejscem, do którego wracam po pracy, jem, spię, ale przede wszystkim miejscem, gdzie czuję się bezpieczna, odpoczywam, dbam o tych, których kocham.  To moje schronienie, gdzie rzeczywiście mogę być sobą. To miejsce może innym wydawać się brzydkie i nudne, ale dla mnie - to centrum mojego życia.
make yourself at home - czuć się jak u siebie w domu
Come in and make yourself at home. Would you like something to drink?

move house - przeprowadzać się
My brother found a new job and had to move house.

keep house - prowadzić dom
She is a full-time housewife and keeps house for her husband.
collapse like a house of cards - zawalić się jak domek z kart
When she broke her leg, all her summer plans collapsed like a house of cards.

get on like a house on fire z miejsca się zaprzyjaźnić
When I met Anna, we got on like a house on fire.

feel at home - czuć się swobodnie
Only among my friends I can feel at home.
There is no place like home! - nie ma jak w domu
I'm glad to be back. There is no place like home!

till the cows come home - bez końca
When I meet Anna, we can talk till the cows come home.

(a real) home from home - miejsce, gdzie człowiek czuje się jak w domu
When I went to London for the first time, I was scared, however, it turned out to be a real home from home.


coat, blouse and bag - Zara
trousers - Mango % (old collection)
boots - DeeZee
 

środa, 27 września 2017

A busy mind can go berserk

The English language is so flexible that you can tell the same thing differently each time. You don't get bored even if you are furious - you can choose from many phrases depending on your mood or level of fury. I'm curious which one is your favourite :-)

Język angielski jest tak elestyczny, że możemy powiedzieć jedną rzecz na wiele sposobów. Nawet jeśli jesteśmy wściekli, nie musimy być w tym nudni. Możemy wybrać spośród wielu zwrotów w zależności od naszego nastroju lub poziomu zdenerwowania. Ciekawa jestem czy macie swój ulubiony zwrot :-) 
to hit the roof - wpadać w szał
When he saw his crashed car, he hit the roof.

to get furious - wściec się
People often get furious while stuck in traffic jams.

to see red - wściec się
My dad will see red if I come back home late.
to be enraged at somebody - być na kogoś wściekłym
I was enraged at myself when I failed such an easy exam. 

to fly into a rage - wpaść w szał
He flew into a rage when his flight was cancelled.

to go mad - wpaść w furię
She will go mad if you wake her up so early.
to drive somebody frantic - doprowadzać kogoś do szału
This noise drives me frantic.

to go berserk - wpaść w szał
He went berserk when I didn't give his money back on time.

be pissed off - być wkurzonym
I'm pissed off with your excuses.


jacket and bag - Zara
shirt - Mango %
jeans - Mohito %
heels and scarf - H&M

wtorek, 19 września 2017

You're always on my mind

Do any phrases with the words mind or head come to your mind? Do you ever lose your mind when you try to make up your mind? Can you tell off the top of your head what you have on your mind? Do you have a good head for changing your mind? I hope you don't lose your head and read on...

There won't be any translation this time because it sounds better in English ;-)


have sth on your mind - stale myśleć o czymś
He looks as if he's got someting on his mind.

off the top of your head - bez zastanowienia
When was Henryk Sienkiewicz born? I'm afraid I can't tell you off the top of my hand.

come to sb's mind - przyjść komuś na myśl
Nothing comes to my mind when you ask me how it feels to be a VIP.make up your mind - zdecydować się
He couldn't make up his mind where to go on holidays.

lose your mind - tracić zmysły, oszaleć
I have a feeling that somebody is following me. Am I losing my mind?

change your mind - zmienić zdanie
I decided to do a course in computing but then I changed my mind.
go to one's head - uderzyć do głowy
Matt Damon is a successful actor but fame has never gone to his head.

have a good head for sth - mieć głowę do czegoś
Tom is an excellent accountant - he's got a good head for figures and calculations.

lose your head - stracić głowę
Mark has lost his head for a young and pretty assistant and is having an affair.


blouse / coat / heels - H&M 
skirt - H&M (old collection)
bag - Zara 

piątek, 15 września 2017

Because I'm happy...

"Niestety, rozwijanie umiejętności osiągania szczęścia nie jest czymś,
czego uczymy się w szkole.
A przecież znane są pewne techniki...
Można mieć mnóstwo pieniędzy i być najnieszczęśliwszym człowiekiem świata,
albo przeciwnie - mieć ich mało, ale umieć cieszyć się każdą chwilą życia.
Zdolność przeżywania szczęścia można w sobie rozwijać, ćwiczyć ją dzień za dniem. Wystarczy przyjrzeć się swojemu systemowi wartości,
zrewidować podejście do życia i zdarzeń, jakie niesie."

"Twoje drugie życie zaczyna się, kiedy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno" Raphaelle Giordano

My idea of a happy life? Hmm, be content with what you've got and indifferent to other people's opinions. 
Live and let live! How about you? Are you happy?to be happy about something - cieszyć się z powodu czegoś
She's so happy about going on holidays.

to be happy for somebody - cieszyć się z sukcesu kogoś
Congratulations on your promotion. I'm so happy for you.

happy medium - złoty środek
We couldn't decide on the solution to the problem but finally we found a happy medium.to be happy doing something - robić coś z radością
She's very happy working with small children.

to be happy to do something - zrobić coś chętnie
I'll be happy to help you with the project.

happy-go-lucky - beztroski, niefrasobliwy
He's such a happy-go-lucky little boy.


by a happy coincidence - szczęśliwym zbiegiem okoliczności
By a happy coincidence, we were all on the same train.

to be as happy as Larry / a sandboy - cieszyć się jak dziecko
My husband was as happy as Larry when I gave him the latest computer game for his birthday.

happy hour - pora, kiedy w pubach alkohol sprzedawany jest po niższych cenach

blouse / bag / sunglasses - Zara
jeans - Mango %
boots - DeeZee