czwartek, 24 kwietnia 2014

Let's get it started!“A man without pleasure is a man without any idea what life is about”
Michael Grant
 


Witam na Little Pleasures - mojej małej krainie przyjemności. 
Każdy z nas robi coś co sprawia nam przyjemność - mniejszą lub większą. Życie bowiem składa się z wielu przyjemności. Ważne jest, żeby umieć je dostrzec i docenić, wtedy będzie ono jeszcze przyjemniejsze. Little Pleasures to miejsce subiektywnych przyjemności (poprostu moich), ale mam nadzieję, że zaglądając tutaj odkryjesz swoje, które może dotychczas traktowałaś/łeś jako przykry obowiązek.
Zatem ... jestem niezależną niezdesperowaną "gospodynią domową," matką, żoną, marzycielką twardo stąpającą po ziemi. Uwielbiam moją rodzinę, język angielski, gotować, oglądać filmy, czytać książki, jeździć samochodem, biegać po sklepach. Lubię modę (chociaż budżet jest ograniczony), ale nie podążam ślepo za trendami - mam swój styl, którego się trzymam. Nie czytam Bazaar (moda to nie wszystko), nie noszę zegarka Michael Kors (nie na moją kieszeń). Jestem zwykłą kobietą z polskimi zarobkami.

Welcome to Little Pleasures - my little land of pleasures. Everyone does something that makes them happy - more or less. Since life consists of many pleasures. It is important to recognize and appreciate them and then, it will be even more pleasant. Little Pleasures is a place of subjective pleasures (just mine) but I hope when you visit this website, you will discover your own pleasures which so far you have considered a daily duty.

Well ...  I'm an independent undesperate housewife, a wife and a mother, a dreamer who has her feet firmly on the ground. I adore my family, the English language, cooking, watching films, reading books, driving a car, shopping. I am fashion conscious (with a fairly limited budget) but I don't follow trends blindly - I stick to my own style. I don't read Bazaar (it's not all about fashion), I don't wear a watch by Michael Kors (not my price range). Just a normal woman with Polish earnings.

Hope you enjoy it!